fbpx

Noteikumi un nosacījumi

<strong>Preču atgriešanas noteikumi</strong>
<strong>1. Preču atgriešana un maiņa.</strong>
1.1. Preču atgriešana notiek saskaņā ar 2001. gada 29. jūnija Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra rīkojumu Nr. 217 “Par mantu atgriešanas un mainīšanas noteikumu apstiprināšanu”.
1.2. Pircējs atgriežamās preces nosūta reģistrētā pasta sūtījumā. Reģistrētā sūtījuma numurs tiek norādīts Pārdevējam ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc nosūtīšanas.
1.3. Ja Pircējs vēlas atgriezt preci(-es), to var izdarīt 7 dienu laikā no preču piegādes Pircējam dienas, informējot Pārdevēju e-pastā, pievienojot preces un/vai sūtījuma fotogrāfijas vai video, kā arī aprakstot radušos problēmu.
1.4. Atgriežot saņemto, bet nepareizo preci, Pārdevējs apņemas apmainīt tādu preci pret vajadzīgo preci. Ja vajadzīgo preci nevar piegādāt, tad Pircējam tiek atgriezta visa nauda (par preci un faktiskajiem sūtīšanas izdevumiem).
1.5. Ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece, tad Pārdevējs apņemas apmainīt nekvalitatīvu preci pret analoģisku preci vai atgriezt naudu Pircējam.
1.6. Nekvalitatīvu preci (-es) Pircējs var atgriezt 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes Pircējam dienas, par to informējot Pārdevēju e-pastā, pievienojot nekvalitatīvās preces un/vai sūtījuma fotogrāfijas vai video, kā arī aprakstot radušos problēmu.
1.7. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro un nepilda šajos Noteikumos noteikto preču atgriešanas kārtību.
1.8. Ja par preci Pircējs maksāja ar dāvanu kuponu, tad tiek atgriezts kupons un papildus piemaksātā summa (ja tāda tika maksāta).
1.9. Ja Pircējs atgrieza preci, kas tika pirkta ar atlaidi, tad atgriež atlaides dienā par preci samaksāto naudas summu.
<strong>2. Nobeiguma noteikumi.</strong>
2.1. Šie preču atgriešanas Noteikumi sastādīti saskaņā ar LR likumiem un tiesību aktiem.
2.2. Šiem noteikumiem tiek piemērota Lietuvas Republikas likumdošana. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šo noteikumu izpildi, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus pārrunu ceļā atrisināt neizdodas, tie risināmi Lietuvas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.